Moskwa z humorem

Jak mówi porzekadło, z rodziną najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciu. Tak jak u braci Słowian. Polacy i Rosjanie poza wielowiekową, często trudną i tragiczną polityką i praktyką historyczną mają jednak  trochę zdolności i podobieństw, które mogą ich zbliżać. Na przykład poczucie humoru. Ono płynie na fali o podobnej częstotliwości. Za ustroju udającego socjalizm upadłego po 1989 r.,  zaśmiewający się w Polsce z dowcipów politycznych, nie domyślali się, że wiele powstało na Wschodzie i potem życie je dopasowało do polskiej rzeczywistości.

Dla poszukiwacza humoru Moskwa jest wdzięcznym miastem. Pod tym względem jest mniej sztywna i drętwa niż wielkie zachodnie miasta. Zabawne scenki obyczajowe rodzi tam  tocząca się lawina wielkiej aglomeracji. Trzeba je tylko zauważyć. Na tych obrazkach,  nie pomijających zresztą  kontrowersyjnych akcentów, nie ma ośmieszania – jest sympatia.

Moskwa z humoremkruszynek