Andrzej Popielski

W mojej wyobraźni mityczna Kuźnia Hefajstosa mogłaby wyglądać jak na moich obrazach.

(Street art to między innymi happeningi organizowane w przestrzeni publicznej z dozą improwizacji. Dotyczy to również pokazów przed publicznością w określonej przestrzeni i czasie. Podczas performansu performer jest jednocześnie twórcą, narzędziem i materią sztuki. Jego ciało jest jednocześnie podmiotem i przedmiotem. Występy ulicznych żonglerów ogniem pasują do tych definicji).