Andrzej Popielski

Wiersze o życiu są sadzawką różnych tematów. Pływa w niej ciepło-straszny wiersz pt.: „Śmierć”. Tematykę końca zdania podejmuje również utworek: „Gdyby kropka mogła krzyczeć”. W zbiorku często występuje miłość. Trochę atmosfery kabaretu starszych panów defiluje w kondukcie pod szyldem: „Każda miłość jest śmiertelna”. Jednak optymistyczna opinia, że „Nie jest za późno na miłość” utrzyma przy życiu każdego. Miłość jest roztańczona nawet w „Zakochanej zimie”. Socjologiczno-ustrojowe spojrzenie w wierszach o życiu mają „Awans szczurów” oraz „Media”, a pastiszem starorzymskiego okrzyku: „Chleba i igrzysk” jest „Chleba i internetu”. Warto przeczytać też ciekawy i pouczający wiersz o wyimaginowanej, bogatej historycznie rodzinie autora. Jest to „Wizytownik”. W wierszach o życiu lata też „Jętka prędka”, będąca słownym żartem – brzęczącym.