Aspop

End of the story - Photopoems by Andrzej Popielski

OD – DO…
to ramy naszej świadomości
Ważniejsze: DO
na przykład teraz
wykreśla coś do zera
Jakąś mgławicę, miliard gwiazd
cywilizację lub historię
A jakaś Wielkość tak się stara
by nie przygniotła wielka miara
Podana na al dente. Święte
Aby nie przegrzał mi się mózg
Niewysłowione, Niepojęte… obojętne

OD – Do
to płoty naszej świadomości
Ważniejsze: DO
np. teraz
kogoś lub coś do zera
W mikroskali, bez gwiazd i stolic
Im mniej i bliżej, bardziej boli
Koniec historii tej miłości
Do… już jej nie ma

To mamy ręce… nigdy więcej
poszła po drodze nieprzejrzystej
Choć ktoś lub coś bardzo się stara
By DO w narkozie było mglistej
To przecież jest kosmiczna miara
końca historii… osobistej© Copyright by Andrzej St. Popielski

Smile

Fly to the moon

Key