Aspop

Mammoths and dragons - Photopoems by Andrzej Popielski

Idzie nowe
Więc mamuty
i inne smoki
muszą odejść
Ile takie bydlęta
żrą powietrza i paszy
Poza tym, nie są nasze

To zresztą mamucia pycha
mamuta z historii
myszą wypycha
Obrazek doświadczalnie
cenny
gdy gryzonie
wygryzają górę ze sceny

Oczywiście zawsze
znajdą się
zieloni frustraci, co,
choć nic to nie da,
będą bronić gadziny
do ostatnich gaci

Każda historia ma skróty
na nich myszy puchną…
w mamuty
A potem przychodzą czasy nowe
i mamuty muszą odejść
W ramach polityki humanitarnej
na półkę historii naturalnej


© Copyright by Andrzej St. Popielski

Smile

Fly to the moon

Key