Andrzej Popielski

Media całe z wydarzeń
jak usłużny kelner
na tacy podadzą
rachunek za
współczesną historię
Telewizja
za ruiny tego, co było przed godziną
Gazety:
za płytką  archeologię
wczorajszych nowości
Internet za strzelisty wieżowiec
pustych krzykliwych
opakowań
A ja grzebiąc w dole
w  pra-historycznych odpadkach
przedwczorajszych
będę szukał  historii
Znajdę ją w formule instant
Sproszkowaną
karykaturę rzeczywistości
Statystyczny
niby półuśmiech
obrazu da Vinci
pomiędzy zepsutymi zębami
człowieka jaskiniowego

Przesypię pomiędzy palcami
ten czas bez wyrazu i uczuć
Przecież tak naprawdę
zwija się wszechświat

(dla Ryszarda  Kapuścińskigo, którego podpis
mam w indeksie, a książki w pamięci)

© Copyright by Andrzej S.Popielski (2007)